ajax loader

Duyuru:

Yönetim Kurulumuzun 19.02.2018 tarihinde aldığı karar doğrultusunda Ankara Yelken Kulübü Olağan Genel Kurulu toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 25.03.2018 Pazar günü saat 13.00 de Kulüp merkezimizde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının 01.04.2018 Pazar günü saat 13.00 de Yukarı Öveçler Mahallesi 1290. Sokak No: 10 Çankaya / ANKARA adresinde çoğunluk aranmaksızın aynı gündem ile yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1-Açılış ve saygı duruşu

2-Başkanlık Divanının seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi

3-Gündemin okunması ve değişiklik önerileri

4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, mali raporların ve denetim raporlarının okunması ve görüşülmesi

5-2015-2017 yılı Bilanço ve gelir, giderler hesaplarının kabul edilmesi

6-2015-2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi

7- Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve karar bağlanması

8-Aidatların ve üye parasal yükümlülüklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, borçlu üyelerin üyelik durumlarının görüşülmesi,

9-Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi

10-TYF ve ADF temsilcilerinin seçimi

11-Dilek, temenniler ve kapanış

Dernek tüzüğümüzün 10. Maddesi gereğince genel kurula geçmiş döneme ait borcu bulunmayan asil üyeler katılabilmektedir.

Bu nedenle üyelerimizin aidat ödentilerini genel kurul tarihinden önce yapmaları önemle rica olunur.