Resmi proje anketine anonim olarak katılabilirsiniz

PARKİNSON HASTALARI ÜZERİNDE SPORUN ETKİLERİ ARAŞTIRMASI ANKETİ

Bu anket, İtalya, İspanya ve Türkiye'den 4 farklı ortak arasında bir Spor Projesi - Küçük İşbirliği Ortaklığı olan "Parkinson için Deniz, Yelken ve Sörf - S4P" projesinin bir parçasıdır; ve Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı tarafından desteklenmektedir. Anketin amacı, Parkinsonlu ve parkinsonizmli hastalarda sporun ve özellikle deniz sporlarının olumlu etkilerini analiz etmektir. Avrupa'da yaşayan Parkinson hastalarının şu anda spor yapsalar da yapmasalar da görüş ve deneyimlerini anlamayı amaçlıyoruz.
Yanıtlar tamamen anonim tutulacaktır. Toplanan veriler yalnızca projenin ortakları tarafından Mayıs 2022'de resmi olarak sunulacak ve açık erişime açık olacak bir sonuç raporu hazırlamak için kullanılacaktır.

Kimler Katılabilir?

Parkinson Hastalığı veya Parkinsonizm şikayeti olan, spor yapan veya yapmayan bir Avrupa ülkesinde yaşayan herkes

Nasıl Katılınır?

Anket İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Türkçe olarak https://s4parkinson.wordpress.com/ adresinden veya aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. Yaklaşık 10 dakika sürmektedir.

4-1a.png