Tanıtım-İletişim Kurulu

Tanıtım-İletişim Kurulu, Ankara Yelken Kulübü'nün misyonu ve vizyonu doğrultusunda tüm paydaşlara yönelik etkili iletişim kanalları oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi yanı sıra AYK markasının oluşturulması ve marka değerinin yükseltilmesinden sorumludur. Kurul bu amaçla;

  • Tanıtım hedeflerini ve hedef kitlesini tanımlar.
  • Her türlü medya kanalının iletişim ve tanıtım amacıyla kullanımını tanımlar, planlar ve gerçekleştirir.
  • Tanıtım kampanyaları düzenler.
  • AYK marka değerini izler.

Bu çerçevede, Ankara Yelken Kulübü'ne ait resmi yayın organlarının yönetimi başta olmak üzere, pek çok önemli faaliyet Kurul tarafından planlı biçimde ve kurumsal ilkeler dahilinde yürütülmektedir. Kurul, AYK'nın kurumsal kimliğini yüceltmek ve marka değerini güçlendirmek amacı doğrultusunda, gerekli tüm durumlarda paydaşları ile nitelikli iletişimi sürdürmeye ve işbirliği fırsatlarını değerlendirmeye özen göstermektedir.

Tanıtım-İletişim Kurulu, gönüllü üyelerin katılımları ile hemen her konuda fikir alışverişi yapılan, yapılması kararlaştırılan işlerin de görev paylaşımı ile yürütüldüğü, faal bir kuruldur. Dilerseniz siz de Tanıtım-İletişim Kurulu bünyesinde aktif görevler üstlenebilir; Ankara Yelken Kulübü'nün elde edeceği yeni başarılarda pay sahibi olmanın haklı gururuna ortak olabilirsiniz.

Kurul Üyeleri

Engin ÖZTÜRK
Murat AYDAN
Deniz ESEN
Erhan VAROL
Çağdaş FUNDA
Cansın KAYA

Engin ÖZTÜRK

Kurulun ilk üyelerindendir. 2019-2021 yılları arasında Kurul Sorumluluğunu üstlenmiştir.

Murat AYDAN

Kurul Sorumlusu
Kurulun ilk üyelerindendir. 2021 yılında Kurul Sorumlusu seçilmiştir. Kurul çalışmalarını koordine etmekte ve Kulüp yayın organlarının yönetiminde etkin görevler yürütmektedir.

Deniz ESEN

Profesyonel uzmanlığı ve tecrübesi doğrultusunda teknik destek sağlamakta; iletişim altyapısının yönetimine yardımcı olmaktadır.

Erhan VAROL

2022 yılında Kurul'a katılmıştır. Profesyonel uzmanlığı ve tecrübesi doğrultusunda, grafik tasarım ihtiyaçlarına kaliteli çözümler sunmaktadır.

Çağdaş FUNDA

Saha etkinliklerine katılım, görsel içeriklerin temini ve sosyal medya paylaşımları konusunda aktif desteği yanı sıra yönetsel ve teknik konularda Kurul çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Cansın KAYA

Yelkenli yat yarışları başta olmak üzere saha etkinliklerine katılım, görsel içeriklerin temini ve sosyal medya paylaşımları konusunda aktif destek sağlamakta; Kurul çalışmalarının planlanmasında etkin rol oynamaktadır.