ajax loader

Ankara Yelken Kulübü uygulamalı eğitimleri, her yaş ve düzeyde yetişkinler için düzenlenmekte olup altı temel kategoride sıralanmaktadır;

  • Temel Yelkencilik: Gölbaşı tesisimizde kulübümüze ait centerboard teknelerle temel seviyede yelken bilgisinin verilip uygulandığı eğitimdir.
  • Yarış Eğitimi: Yarışlar sırasında yapılması gerekenleri ve saniyelerin yarıştığı ortamlarda avantaj kazanabilmek için gerekli manevraların gösterildiği ileri derece eğitimdir.
  • IOM eğitimi: 1m’lik radyo kontrollü teknelerle yapılan, görselliği bambaşka olan bu en küçük yelkenli branşında verdiğimiz eğitimlerdir.
  • Uygulamalı Eğitim 1 (UE-1): Başlangıç seviyesinde grup halinde birkaç gün yelkenli yatlarda konaklayarak verilen uygulamalı eğitimdir.
  • Uygulamalı Eğitim 2 (UE-2): Orta seviyede grup halinde birkaç gün yelkenli yatlarda konaklayarak verilen uygulamalı eğitimdir.
  • Uygulamalı Eğitim 3 (UE-3): İleri seviyede grup halinde birkaç gün yelkenli yatlarda konaklayarak verilen uygulamalı eğitimdir.