ajax loader

ANKARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1. DERNEĞİN ADI:

Derneğin Adı ‘’ ANKARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİDİR ‘’dir.

Kısa Adı: ‘’ ANKARA YELKEN KULÜBÜ ‘’ dür.

 

MADDE 2. DERNEĞİN MERKEZİ:

Derneğin Merkezi ANKARA ‘dır.Dernek gerekli gördüğü hallerde şube açabilir.

 

MADDE 3. DERNEĞİN AMACI , ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

Derneğin amacı , denizcilik sevgisi ve yelken tutkusunun ülkemiz insanlarına aşılanmasıdır.Bu amaçla dernek aşağıdaki konularda ve biçimlerde çalışmalar yapar:

 1. Ülkemizde yelken ve su sporları yapma olanağı veren doğal göller ile baraj göllerimizden ve deniz kıyılarından yararlanarak uygulamalı denizcilik ve yelken eğitimleri verir.
 2. Amatör Denizcilik Seminerleri ve ilgili diğer konularda eğitim seminerleri açar.
 3. Yenkenli tekne kullanımı pratik eğitimleri verir.
 4. Temel Eğitimi almış ve beceri kazanmış kişilere yelken sporu yapma ve becerilerini geliştirme olanakları yaratır.
 5. Yelken sporu yanında sörf, kürek ve yüzme gibi diğer su sporlarını yapmak isteyenlerin de olanaklar ölçüsünde ehliyetli hoca ve antrenörler tarafından eğitilmelerini sağlar.
 6. Yelken Sporunun ve denizciliğin kamuoyuna tanıtılması ve sevdirilmesi için çalışmalar yapar.
 7. Çalışma konularında yerel ve ülke çapında yarışlar ve organizasyonlar düzenler, diğer kulüp ve kuruluşlarca düzenlenen yarış ve diğer organizasyonlara katılır.
 8. Sporcu yetiştirmek amacıyla çeşitli dönemlerde spor okulları açar.
 9. Dernek üyeleri arasında tanışma, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla geceler, piknikler, sportif organizasyonlar, kokteyller vb… düzenler.
 10. Aynı amaç için kurulmuş diğer dernek, vakıf ve federasyonlar ile işbirliğine girebilir veya bir araya gelen dernek, vakıf ve federasyonlar ile ortaklaşa kurulan Federasyon ve Vakıflara üye olabilir ve bu kuruluşlara aidat ödeyebilir.
 11. T.C. Anayasası, dernekler yasası ve ilgili diğer yasaların olanak verdiği ve/veya olanak vereceği her türlü üst kurumlar, birlikler ve federasyonlara katılabilir, amacına uygun olabilecek vakıflara katılabilir.
 12. Sosyal lokal ve tesisler için taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir ve satılabilir, kiralayabilir.Bu mallar üzerinde her türlü haklarıkoydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
 13. Kendi konumuna uygun olarak ve gerektiği zaman, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi ticari ve sanayi işletmeleri açabilir,

Ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurabilir.

 1. Derneğin amacına uygun toplantı, balo, defile, folklor gösterileri, yarışlar, festivaller, gösteriler, geziler, kongre, seminer, konferans, sergiler, fuarlar organize edebilir ve düzenleyebilir.
 2. Derneğin üyelerine çalışma konularında bilgi sağlamak ve üyeler arasındaki iletişimi sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi, gazete yayınlayabilir.Derneğin çalışmalarını duyurmak ve amacını geliştirmek için radyo ve televizyon programları hazırlar veya bu tür programlara katılır ve internet ortamında site kurmak yoluyla yayın yapabilir.

 

MADDE 4. DERNEK KURUCULARININ AD SOYADLARI, MESLEK VEYA SANATLARI, İKAMETGAHLARI VE TABİİYETLERİ

Dernek kurucu üyeleri;

S.No Adı Soyadı Baba-Ana Adı Doğum yeri ve

Tarihi

Nüfusa Kayıtlı olduğu yer

(il ilçe köy)

Tabi-yeti Cinsi-yeti Mesleği Öğrenim Durumu İkamet-

gah Adresi

1 Şakir Şinasi Şansal Kenan

Müzeyyen

İzmit

25.01.1951

Ankara Çankaya Korkutreis  

T.C.

 

Erkek

İnşaat

Müh.

 

Yüksek

M.Kemal mah. 79.sok. No:10
2 Ayhan Olgun İbrahim Remziye İzmir

28.06.1959

İstanbul Üsküdar Abdullahağa  

T.C.

 

Erkek

 

Serbest

 

Yüksek

Ç.Birlik 95.sok. No:6/1
3 Adnan Sürmeli A.Rıfat

Şükriye

Eleşkirt

20.09.1954

Ağrı Merkez

Leylekpınar

 

T.C.

 

Erkek

Endüstri

Müh.

 

Yüksek

M.kemal mah.69.sok.No:15
4 Yeşim Nurdan Güngör Mustafa Güler Ankara

08.12.1969

Çorum Alaca İsmailli  

T.C.

 

Kadın

Yat

İşletmecisi

 

Orta

Hürriyet Cad.No:19/18 Dikmen
5 Erdoğan Camcı H.İbrahim

Emine

İnegöl

17.07.1941

Ankara Polatlı

Yeni

 

T.C.

 

Erkek

Devlet Memuru  

Yüksek

Beyaz gül sit. B blok No:67
6 Ataol Sağlıklı Emin Semiha Ankara

04.05.1952

Bursa Osmangazi

Şehreküstü

 

T.C.

 

Erkek

Emekli Deniz Subayı  

Yüksek

Buket Kent Oyak 6 sit. 5.giriş 33
7 Kemal Cem Tükel M.Okay

Suna

Ankara

21.03.1962

İstanbulEmin Önü

Küçük ayasofya

 

T.C.

 

Erkek

Makine

Müh.

 

Yüksek

Şairler Sok.No:8/4 G.O.P.
8 Turgay Olcay Muammer

Nigar

Erzurum

05.02.1957

Afyon Merkez

Mecidiye

 

T.C.

 

Erkek

 

Serbest

 

Orta

I Çamlık sit.D No:7/1 Bilkent
9 Mustafa Özgür Yüncü Hilmi

B.Reyhan

Ankara

02.07.1974

Çorum Merkez

Üçtutar

 

T.C.

 

Erkek

İnşaat Müh.

 

 

Yüksek

Birlik mah.11.sok. No:2/9 Çankaya
10 Alp Acar H.Hüseyin

H.Sacise

Ankara

11.06.1947

Konya Merkez

G.Alemşah

 

T.C.

 

Erkek

 

İnşaat Müh.

 

Yüksek

Beril Sit.432.sok. 19

Ümitköy

11 Kenan Açıkalın M.Hulisi

Seniha

Tavas

10.09.1944

İçel Merkez

Nüzhetiye

 

T.C.

 

Erkek

 

İşletmeci

 

Yüksek

M.Kemal mah. 58.sok. No:14

 

MADDE 5. DERNEĞE ASIL ÜYE OLMA, DERNEĞE ONURSAL ÜYE OLMA, ŞART VE ŞEKİLLERİ

MADDE 5.A DERNEĞE ASIL ÜYE OLMA

5.a.1-Ankara Yelken Kulübünün kuruluşu ile faaliyet amaçlarının lüzumuna inanarak kuruluşunu sağlayan kurucu üyeler ile bu amaçların gereğine inanan Fiil ehliyetine sahip Kanunen Dernekler yasasına giren kısıtlamalar kapsamına girmeyen ,Yönetim kurulunca üyeliğe kabul ve kayıtları tamamlanmış gerçek ve/veya tüzel kişileri kapsar.

5.a.2-Ankara Yelken Kulübüne, üyelik başvurusu Derneğin kendi üyelik başvuru formu doldurularak aday tarafından bizzat ve Tüzük okunarak yapılır.Genel Kurul tarafından belirlenen giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatının tamamını yada sadece giriş aidatını yatıran ve bunu belgeleyen asıl üye adayı 3 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ve Genel Kurula katılarak oy kullanma hakkı bulunan en az bir asıl üye referansı ile Ankara Yelken Kulübü Derneğine müracaat eder. Asıl üyeliği kabul edilen adaylar için gerekli kayıt ve kabul işlemleri Üyelik komisyonu tarafından Yönetim Kurulu adına yapılır. Ankara Yelken Kulübü asıl üyelik başvurusu kabul edilmeyen adaylara bu karar bildirilir . Bunun ile birlikte Asıl üyelik başvurusu kabul edilmeyen  adaylara kararın gerekçesini bildirmek zorunluluğu yoktur. Asıl üyeliğe müracaatı olumlu sonuçlanan adaya sicili 2000 den başlayarak numaratik devam eden Asıl üye sicil numarası ile aynı numarayı taşıyan Asıl üye kimlik kartı verilir.

5.a.3-Ankara Yelken Kulübü asıl üyelik başvurusuna olumlu cevabı  yazılı cevap vermek zorunluluğu yoktur.Üyeliği Kabul edilmeyen asıl üye adaylarının başvuru esnasında yatırdıkları ücreti beş iş günü içerisinde kişinin banka hesabına geri yatırılır.Bankacılık Sisteminde olabilecek aksaklıklardan Ankara Yelken Kulübü sorumlu tutulamaz.

5.a.4-Ankara Yelken Kulübüne asıl üyeliği kabul edilen adaylar Genel kurul tarafından belirlenen yıllık ücreti ödeyerek Ankara Yelken Kulübünün Genel Kurulunda oy kullanarak seçme ve seçilme hakkı ile kulübün asıl üyelerinin faydalandığı diğer faaliyetlerden eşit olarak faydalanma hakkı kazanırlar.

5.a.5-Ne neden ile olursa olsun Ankara Yelken Kulübü üyeliğinden kendi isteği ile ayrılıp tekrar asıl üye olmak isteyen adaylara eski sicil numarası verilir. Ankara Yelken Kulübü asıl üyelik kıdemlerinden ayrı kaldıkları süre tam olarak düşülür.Kıdemle ilişkili hizmetlerden yararlnama süresi buna göre hesaplanır.

5.a.6-Aşağıdaki hallerden bir yada birkaçına haiz kişiler Ankara Yelken Kulübü’ne üye olamazlar. Üyelikleri bu kapsamda fark edilmeden  kabul edilenler, Yönetim Kurulu tarafından asıl üyelikten ihraç edilirler.

5.a.6.1-Niteliği ne olursa olsun Ankara Yelken Kulübüne borcu olanlar,

5.a.6.2-Genel Kurul Kararı ile kulüp asıl üyeliğinden ihraç edilenler,

5.a.6.3-Türkiyede oturma hakkına sahip olmayan yabancı uyruklular

5.a.6.4-Yasalar ile derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar

5.a.6.5-Kötü şöhret sahibi olanlar,

5.a.6.6-Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile,yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahküm olanlar,

5.a.6.7-Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikleri dondurulduğu halde yeniden müracaat edenler,

5.a.6.8-Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından sportif müsabakalardan lisanslı sporcu olarak müsabık olma hakkından men edilenler.

5.a.7-Ayrıca her üye :

5.a.7.1-Kulüp düzenine uymak ve Kulübe sadakat göstermekle,

5.A.7.2-Üyelik sıfatından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam  olarak yerine getirmekle,

5.a.7.3-Kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, Ankara Yelken Kulübünün amaçlarına uygun davranmak amacın gerçekleşmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçınmakla,

5.a.7.4-Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle,

5.a.7.5-Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile Kulüp organlarının aldığı kararlara uymakla,

yükümlüdür.

MADDE 5.B DERNEĞE ONURSAL ÜYE OLMA

5.b1-Onursal Üyeler ayrı bir sicil  defterine 1000 den başlayarak sıralı devam eden üye sicil numarası ile kayıt edilirler.Seçme ve seçilme hakları yoktur.Onursal üyelerin vefaatı halinde eş ve çocukları onursal üyelik hakkından yararlanamazlar.Klübün asıl üylerinin kulübe olan mali yükümlülüklerinden  muaftırlar.

5.b.2-Ankara Yelken Klübünün kuruluş ve yaşam amacına fikren ve manen katkıda bulunacağına kanaat getirilen  toplumun yaşam alanlarından Sanat,Sanaayii,Ticaret ve Kamunun seçkin kişileri ile Klübümüzün lisanslı sporcularından Milli sporcu olarak uluslar arası yarışmalardan en az 5’ine katılan  milli sporcular Yönetim Kurulu Kararı ile Onursal Üye olabilirler.

5.b.3-Onursal Üyelik kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı,Ankara Valisi,Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı,Denizcilik Müsteşarı,Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı,Sahil Güvenlik Komutanı ve kaymakam hiçbir merasime bağlı olmaksızın görevleri süresince derneğin onursal üyeleri gibi degerlendirilirler.Onursal üyeliğin sürekliliği için Yönetim Kurulu’nun teklifi  durumunda B-1’de belirtilen Standart Onursal Üyelik prosedürü uygulanır.

MADDE 6. ÜYELİKTEN ÇIKMA

 

MADDE 6. A-KENDİLİĞİNDEN;

Üyelik için ilgili Kanunlara veya tüzükte aranılan niteliklerini sonradan kaybedenların dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

MADDE 6. B-ÇIKMA İLE;

Her üye önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla ve birikmiş aidat borçlarını ödemek suretiyle dernekten çıkma hakkına sahiptir.

 

MADDE 7. ASIL ÜYELİKTEN ÇIKMA , ASIL ÜYELİKTEN ÇIKARILMANIN ve ASIL ÜYELİKTEN İHRAÇ ŞART VE ŞEKİLLERİ

Kulüp üyeliği; kendiliğinden kulüpten çıkma veya Yönetim Kurulu kararı ile ihracın Genel Kurul tarafından onaylanması  hallerinde sona erer. Ölüm dışında her ne sebeple olursa olsun Dernek üyeliğinden çıkan ve çıkartılan asıl üyenin tüm borçlarının tahsili için  Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

MADDE 7-A ASIL ÜYELİKTEN ÇIKMA

7.a.1-Her asıl üye Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek ve varsa kulübe borcunu ödemek koşulu ile istifa ederek asıl üyelikten çıkabilir.

7.a.2-Üyenin sahip olduğu maddi manevi bütün haklar ve sorumluluklar vefaat ile sona erer.

7.a.3- Her ne sebep ile olursa olsun üyelikten çıkan kişi üzerine zimmetli kulüp malını 30 gün içerisinde teslim etmek zorundadır.Aksi durumda zimmete konu olan malın raiç bedelinin iki katı tutarını ödemek zorunluluğu vardır.

7.a.4- Üyelikten ayrılanlar, Derneğin malvarlığı üzerinde hiç bir hak iddia edemezler.

 

MADDE 7-B ASIL ÜYELİKTEN ÇIKARILMANIN

Üyelikten çıkarılma Yönetim Kurulu’nun Oy çokluğu  ile aldığı karar ile olur. Tüzük hükümlerine göre Kulüp asıl üyeliğinden çıkarılmasını gerektiren suç işleyenler ,Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.Asıl Üyelikten Çıkarma işlemi ilk Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinde esas olarak kunuşulur.Karar gerekçesi Genel Kurul ile paylaşılarak Yönetim Kurulunun kararı ,Genel Kurul onayına sunulur.

7.b.1- Her ne sebep ile olursa olsun üyelikten çıkartılan kişi üzerine zimmetli kulüp malını 30 gün içerisinde teslim etmek zorundadır. Aksi durumda zimmete konu olan malın raiç bedelinin iki katı tutarını ödemek zorunluluğu vardır.

7.b.2- Yönetim Kurulu kararı ile kulüp üyeliğinden çıkarılan kişinin durumu ilk Genel Kurulda görüşülerek sonuçlandırılır.

7.b.3- Üst üste iki kez yıllık aidat ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen asıl üyeler,Genel Kurul adına,Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

7.b.4- Üyelikten çıkarılanlar Derneğin malvarlığı üzerinde hiç bir hak iddia edemezler.

7.b.5- Derneğe asıl üye olma koşullarından 5.A.7 maddesine uygunluğu zaman içerisinde değişen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Bu kapsamda ;YÖNETİM KURULU KARARI İLE ASIL ÜYELERE  TÜZÜKTE BELİRTİLEN ÜYELİKTEN ÇIKARIM ŞART VE ŞEKİLLERİ UYGULANIR.

 

MADDE 8. ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

MADDE 8.A-ÜYELERİN HAKLARI;

 1. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
 2. Üyelerin, Genel Kurul Toplantılarına ve kararların oluşması amacıyla yapılan görüşmelere ve oylamalara katılma hakkı vardır.
 3. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
 4. Dernekten çıkan ve çıkarılan üyeler, dernek mal varlığından hak iddia edemez.
 5. Dernek çalışmaları yoluyla üyelere sağlanan bütün olanaklardan konulan kurallar ve uygulanan hükümler düzeyinde yararlanma hakkı vardır.
 6. Her üyenin Genel Kurul’ da bir ( 1) oy hakkı vardır. Üye; oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

MADDE 8. B-ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

 1. Türk Medeni Kanunu’ na , dernekler kanununa, dernek tüzüğüne, yönetmenliklerine, yönergelerine ve disiplinine uymak.
 2. Ödenti ve paylarını zamanında ödemek, yükümlülüklerini süresince yerine getirmek.

MADDE 9.DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

   a) Genel Kurul

   b) Yönetim Kurulu

   c) Denetim Kurulu

   d) Disiplin Kurulu

MADDE 10. GENEL KURUL NİTELİĞİ, OLUŞUMU;

Genel Merkez Genel Kurulu, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı geçmiş döneme ait borcu bulunmayan asli üyeleri ile, şubelerdeki bir önceki döneme ait borcu olmayan asli üyelerin tamamından oluşur.

MADDE 11. GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI

Genel kurul her iki yılda bir Mart ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Ancak, yönetim veya denetim kurullarının gerekli görmesi durumunda veya kayıtlı üyelerin 5 te 1 inin yazılı başvurusu ile olağanüstü olarak da toplanabilir.

MADDE 12.GENEL KURULA ÇAĞRI

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, Yönetim kurulunca en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır.Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağıda belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.Toplantı , çoğunluk sağlanamaması  nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilktoplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Denetim Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu en geç bir ay içerisinde toplantıya çağırır.Genel Kurulda yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin talebi üzerine görüşülmesi istenen ek konuların gündeme getirilmesi zorunludur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

MADDE 13. TOPLANTI YERİ

 Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü bir yerde veya dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

MADDE 14. TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul toplantıları bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 15. TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 

MADDE 16. TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 17.GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul derneğin en yetkli kurulludur.Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanacak konular şunlardır:

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması, şubeler açılmasına karar verilmesi, Federasyona katılması halinde katılacağı Federasyonun tüzüğünde belirlenen sayıda temsilcileri seçmesi,
 7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ,
 8. Derneğin fesh edilmesi,
 9. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 10. Yönetim Kurulunca sunulan diğer teklifleriinceleyip karara bağlamak.

 MADDE 18. OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEMLERİ

 Genel kurulda yapılacak oylama ve seçimlerin gizli veya açık olarak yapılacağı genel kurulda açık oylama sonucuna göre belirlenir.

Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada ise divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

MADDE 19. MERKEZ YÖNETİM KURULU OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Genel Merkez Yönetim kurulu, derneğin asli üyeleri arasından dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak iki yıl için genel kurulca seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneğin yürütme ve temsil organı olarak, bu görevi kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirmek.
 2. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
 3. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında ziyaretlerde bulunmak.
 4. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.
 5. Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 6. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak.
 7. Genel kurulun yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek.
 8. Devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.
 9. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
 10. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, denetim kuruluna sunmak.
 11. Derneğe üye alınmasına karar vermek.
 12. Dernek tüzüğünün amaçlarına, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranış ve tutum içinde bulunan üyenin durumunun incelenmesini disiplin kurulundan istemek, disiplin kurulunun vereceği raporu değerlendirerek üye hakkında uyarı ve kınama şeklinde disiplin cezası vermek ya da üyelikten çıkarmak.
 13. Komisyonlar oluşturmak ve bu komisyonlara kendi aralarından seçeceği bir Yönetim Kurulu Üyesini Komisyon Başkanı olarak seçmek. Bu şekilde belirlenen üye dernek üyeleri arasından komisyonunda görev yapacak diğer üyeleri belirler ve 15 gün içinde Dernek Genel Sekreterine yazılı olarak bildirir.  Bu komisyonların görev ve çalışma usulleri dernek yönetim kurulunca yönergeler ile belirlenir.
 14. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.
 15. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 20. İÇ YÖNETMELİK, YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Derneğin idari işlerini yürütme şekil ve esasları yönetim kurulunca hazırlanacak ve genel kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir.Yönetim kurulu, ilk toplantısında kendi arasında yapacağı bir seçimle bir yönetim kurulu başkanı, bir yönetim kurulu başkan yardımcısı, bir genel sayman, bir genel sekreterle mevcut komisyonlardan sorumlu üyeleri seçer.Yönetim Kurulu ayda en az bir defa Yönetim kurulu üye tamsayısının yarısının bir fazlası ile toplanır. Oy çokluğu ile karar alınır.Geçerli özrü olmaksızın üç toplantıya katılmayan üye yönetim kurulundan kendiliğinden istifa etmiş sayılır. Yerine sıradaki yedek üye alınır.

    MADDE 21. YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam    sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurlu üyeleri veya denetleme kurulu  tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 22. DENETİM KURULU

Denetim kurulu, derneğin asıl üyeleri arasından üç asıl ve üç yedek üye olarak iki yıl için genel kurulca seçilir.

Denetim Kurulunun Görevleri

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, ddernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 23. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

 Genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler mülkî idare amirliğine bildirilir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir.

MADDE 24. AİDAT MİKTARI

Giriş Aidatı Miktarı

Giriş aidatının miktarı her dönem için Genel Kurul kararı ile kararlaştırılır.

Yıllık Aidat Miktari

Yıllık aidat miktarı 150 TL olup bu miktar Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.Onursal üyeler aidat ödemezler. Kulüp üyeliğinde 40 yılı dolduranlardan, 65 yaşını tamamlamış olmaları kaydıyla aidat alınmaz.

 

MADDE 25. DERNEĞİN GELİRLERİ

 Derneğin Gelir Kaynakları

 1. Üye aidatı,
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Bağışlar ve yardımlar,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
 6. Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak suretiyle, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan   ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması zorunludur.

MADDE 26. YARDIM KABUL EDİLMEYECEKLER

Dernek, siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalardan ve mesleki kuruluşlardan her hangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçin kuruluşlara yardımda bulunamaz.

MADDE 27. DERNEKÇE TUTULACAK DEFTERLER

Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar:

 1. İşletme hesabı esasında tutulacakdefterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 2. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 3. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,derneğegiriş ve çıkış terihleri bu deftere işlenir.Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftereişlenebilir.
 4. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar,tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.Elektronik posta yoluyla gelen veya giden  evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 5. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım süreleriniş dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 6. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları,bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade aldıkları tarih bu deftere işlenir.
 8. Bilanço esnasında tutulacak defterler ve uyulacak eseslar aşağıdaki gibidir:

            a. (a) Bendinin 1,2,3 ve 6’ıncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutuluyorsada tutulur.

 1. Yevmiye Defteri, Büyük Defter  ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun maliye bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE 28. GELİR VE GİDERLERDE USUL

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.Gelirlerin toplanmasında POS cihazı yoluyla mail order sistemi uygulanması esastır. Onay belgesi düzenlenecek alındı belgesine iliştirilir. Gelir ve Giderler ilgili deftere sayman tarafından işlenir. Üyeden alınan aidat ve yardımlar, üye kayıt defterine Genel Sekreter tarafından işlenir ve muntazaman tutulur.

MADDE 29. DERNEĞİN HARCAMALARI

Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak, yönetim kurulu, belirleyeceği bir sınırın altında kalan tutardaki harcamaları yapmak üzere bir ya da birkaç kişiye yetki verebilir.

Derneğin paraları bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Yönetim kurulu, bu hesaplardan para çekmek veya bir yere para göndermek yetkisini bir ya da birkaç üyesine verebilir.

MADDE 30. DERNEK YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREVLERİ :

 Dernek yürütme biriminde dernek hizmetlerinin gerektirdiği ve görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı yönetim kurulu tarafından sağlanır.

a) Genel Sekreter

b) Dernek saymanı

c) Dernek Doktoru, yardımcısı sağlık personeli,

d) Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri

e) Spor direktörü

f) Gençlik direktörü

g) Genel Kaptanlar

h) Teknik yönetici ve öğreticiler

i) Kaptanlar

j) Kol başkanları

 

MADDE 31. DERNEK YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Dernek yürütme birimi görevlilerinin başlıca yetkileri şunlardır;

 1. a) Genel sekreter; gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, Derneğin amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile Dernek yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Derneğin raportörlük ve Sekreterya görevini yapar. Bu toplantılarda oy kullanamaz. Başkan adına yazışma işlerini yürütür.
 2. b) Dernek saymanı; Derneğin hesap muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli elemanı olup, genel sekretere karşı sorumludur.

c) Dernek doktoru; yardımcısı, sağlık personeli; Derneğin yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerini katılanların ve yarışmacıların sağlık, muayene, tedavi ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevlidirler ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

d) Tesis ve malzeme yöneticisi ve görevlileri; Dernek temsilcilerinin ve malzemelerinin Dernek amaçlarını yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

e) Spor direktörü; Spor Derneğinin, profesyonel futbol hariç faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

f) Gençlik direktörü; Gençlik Derneğinin faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda, yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

g) Genel kaptanlar; Derneğin profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için gençlik veya spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilenler. Genel kaptanlar, genel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan her kategoride sayılarının artırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede gençlik ve spor direktörüne karşı sorumludurlar.

h) Kaptanlar; kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede faaliyette bulundukları spor dalınan genel kaptanına karşı sorumludurlar.

i) Kol başkanları; Başkanı oldukları gençlik faaliyeti dalında kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalara, şenliklere vb. gösterilere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik gençlik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına karşı sorumludurlar.

j) Teknik yönetici ve öğreticiler; Derneğin yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren, sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar gençlik Derneklerinde genel sekretere, spor derneklerine, genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.

MADDE 32. DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Derneğin İç Denetimi

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

MADDE 33. TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyları ile değiştirilir.

MADDE 34. DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Genel Kurulun derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre Genel kurula katılma hakkına sahip dernek üyelerinin (temsilci üyeler dahil) en az üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması gereklidir. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi Yönetim kurulu tarafından beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Fesih halinde derneğin menkul ve gayrı menkul malları Türk Yelken Vakfı’na devredilir.

Tasfiye ve intikal ilgililerin gözetiminde yapılır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

 1. a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır.

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde Ankara Yelken Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 1. b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 35. TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

 Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda yürürlükteki dernekler kanunu ve Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 36. KULÜBÜN RENKLERİ

Kulübün renkleri Mavi, Lacivert ve Kırmızı’dır. Ayırıcı işareti Mavi, Lacivert ve Kırmızı renkleri olan Dalga figürü, Yelkenli figürü ve Kulübün kısa adının baş harfleri olan “AYK” harflerini içeren bir tasarımdır.

MADDE 37. DERNEĞİN BORÇLANMASI

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin müteselsil ve müşterek kefaleti ile borçlanma yapabilir. Borçlanma miktarı en son genel kurulda ibra edilen bilançonun gelir kalemleri toplamının yarısını geçemez. Borçlanma vadesi bir sonraki seçimli genel kurul tarihini geçemez. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 38. TAŞINMAZ MAL EDİNME

Dernek, Genel Kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Edinilen taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Taşınmaz Mal Bildirimi doldurularak mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 39. DİSİPLİN KURULU

 Disiplin kurulu, derneğin asli üyeleri arasından beş asıl ve beş yedek üye olarak iki yıl için genel kurulca seçilir.

Disiplin Kurulu Üyeleri, görev süreleri boyunca Danışma Kurulu üyeliği dışında başka organlarda görev alamazlar.

Kurul, seçimini takip eden on gün içinde toplanarak kendi arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter üye seçer.

Disiplin Kurulu, kulübün tüm üyeleri hakkında kovuşturma yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Disiplin Kurulu, asıl üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıdaki üyelerinin tam sayısının çoğunluğu ile alır.

Disiplin Kurulu üyeleri, ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları ile müştekisi oldukları konuda soruşturma ve kararlara katılamazlar.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı toplantılara katılabilir ancak oy hakkı yoktur.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVI

 1. a) Disiplin Kurulu, dernek organlarından ve asıl üyelerden gelen şikayetleri inceler. Yönetim ve Denetim Kurulları dışındakiler tarafından yapılacak şikayetler hakkında Yönetim Kurulundan görüş bildirmesini isteyebilir. Yönetim Kurulu görüşünü 10 gün içinde bildirmeye zorunludur.
 2. b) Disiplin Kuruluna yapılacak şikayetler, şikayet konusu fiil ile failinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılır. Bu süreden sonra yapılacak şikayetler zaman aşımı nedeni ile incelemeye alınmaz.
 3. c) Disiplin Kurulu, hakkında şikayet olan üyeyi davet ile savunmasını almaya zorunludur. Ancak, yazılı davete rağmen gelmeyen ve savunma yapmayan üye hakkında bu yükümlülükle bağlı kalmaz. Kovuşturma ve karar işlemlerini en kısa zamanda bitirmek ve en adil karara varmaya çalışmak doğal görevidir.

Disiplin Kurulu, kovuşturmanın sonucuna göre hakkında şikayet olan üye hakkında:

1 – Uyarma,

2 – Kınama,

cezaları verebilir.

Disiplin Kurulu kararları özel defterine geçirilerek üyelerce imza edilir. Kararlar, Yönetim Kurulu’nca taraflara yazılı olarak bildirilir. Kararlar, Yönetim Kurulu tarafından aynen uygulanır.

MADDE 40. DANIŞMA KURULU

 Danışma kurulu, derneğin üyelik yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getiren asıl üyelerinden aşağıdaki niteliklerdenen az birini taşıyan kişilerden yönetim kurulunca belirlenecek 25 kişiden oluşur:

1.Üyelik süresi 3 yıldan fazla olan, 60 yaş üzerindeki üyeler,

2.Dernek organlarında halen görevde olan asıl üyeler,

3.Önceki dönemlerdeki Yönetim Kurulu asıl üyeleri,

 

Danışma Kurulu, Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde toplanarak kendi üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter üye seçer.

Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun veya Danışma Kurulu Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Toplantının yer, gün ve saati ile gündemi en az bir hafta önce üyelerine bildirilir.

Danışma Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır ve özel defterine yazılıp imzalanır.

MADDE 41. ŞUBE KURULUŞU

Şube kurulması için dernek genel kurulu karar verir. Genel kurulunn yetkili kılacağı en az üç kişinin imzaladığı iki adet Kuruluş Bildirimi ve aşağıda belirtilen ekleri şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

 1. a) İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü,
 2. b) Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. c) Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
 4. d) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
 5. e) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
 6. f) Şube açılması için Dernek Genel Kuruulunca karar verilir. Yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,
 7. g) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

MADDE 42. ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTILARI

Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az  iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

MADDE 43. ŞUBELERİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

 Şubelerin amacı, çalışma konuları ve çalışma biçimleri Ankara Yelken Kulübü Derneği tüzüğünde (Madde 3) belirtilenlerle aynıdır.

 

MADDE 44. ŞUBE ORGANLARI

Şube Genel Kurulu :

Şubeye kayıtlı asli üyelerden Genel Kurula katılma hakkını haiz olanlardan müteşekkildir.Şube Genel Kurulu Ankara Yelken Kulübü Derneği tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre hareket ederler.Şube Genel Kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptir:                                                                                                                                                             Geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu, denetçilerin denetim raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşüp gerekirse onaylamak ve Yönetim Kurulunu ibra etmek, gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma programını , bütçe yönetmeliğini ve gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak, Şube Yönetim ve Denetim kurulları asli ve yedek üyelerini seçmek.

Şube Yönetim Kurulu:

Genel Kurulca gizli oyla seçilen 5 asli 5 yedek üyelerden oluşur.Yönetim Kurulu, üyeleri arasından başkan,bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir genel sayman seçer.Şube Yönetim Kurulu, şubenin icra organıdır.Yönetim Kurulu üyelerine, iki yılda bir seçim yapılır.Çalışam usul ve esasları yönünden, görev bölümü, toplantı şekli, karar nisabı, boşalan üyeliğin doldurulması, şubeyi temsil ve yetki hususlarında Ankar Yelken Kulübü Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.Şubeyi Başkan veya seçeceği bir veya birkaç üye temsil eder.Yönetim Kurullarının temsil, idare, tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, derneği bağlayıcı muamele yapılamaz.       Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara sari taahhütler, dava takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için Merken Yönetim Kurulundan yetki alınması mecburidir.Şubeler, Merkez Yönetim Kurulunun, mevzuata, Dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı düşmeyen talimat ve emirlerine uymaları zorunludur.                                   Bütçe tasarıları, Merkez Genel Kurul toplantısının yapıldığı aydan üç ay önce Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir ve Merkez Yönetim Kurulunca onaylanan veya değiştirilen durumu  ile Genel Kurula sunulur.dernekler Kanununa, Dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tututlan defterler, alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur.Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri, vesair evrakı Dernek Genel Merkezine zimmetle devir ve teslim edilir.Genel Merkezin her türlü bilgi istekleri şubelerce derhal karşılanır.Dernek Genel Merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder.Genel Kurul raporlarını otuz gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet dernek merkezine yollar.  Şube Yönetim Kurulu, uygulamalarının dernek merkezi ile uyumlu yürümesi için Merkez Yönetim Kurulu ile gerekli ve yeterli iş birliği ve temasta bulunur.Şube personelini tayin eder ve gereğinde görevden alır.

Şube Denetleme Kurulu :      

Genel Kurulca ikiyıllığına seçilen üç asli ve üç yedek üyelerden oluşur.Denetleme Kurulu üyeleri, kendi başkanlarını seçer, çalışma usul ve esasları yönünden Ankara Yelken Kulübü Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.

 

 

MADDE 45.KOMODOR VE VİSKOMODOR                                         

Komodor Yönetim Kurulu tarafında külüp üyeleri içinden atanır ve görevden alınabilir.Derneğin sportif amaç ve faaliyetlerinin yürütülmesi için çalışmalar yapar.Bu amaç için programlar ve teklifler hazırlar.Yönetim Kurulunun onayına sunar.Bu konularda Yönetim Kurulunun toplantılarına oya iştirak etmeksizin katılabilir.Program ve çalışmalarını sürdürmek amacıyla Viskomodor, Filo kaptanları ve diğer teknik personel atanması için Yönetim Kuruluna öneriler sunar.Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.Yönetim Kurulu başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışır.Komodor kulübü onursal olarak temsil eder.

VİSKOMODOR

Viskomodor Komodorun önerreceği kulüp üyeleri içerisinden Yönetim Kurulu tarafından saçilir ve görevden alınabilir.Komodorun yardımcısıdır.Komodorun istifası veya ayrılması halinde ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar Komodorun yerine Viskomodor vekalet eder.Viskomodorun ayrılması halinde yine Komodorun önereceği kişiler içerisinden birini Yönetim Kurulu Viskomodor olarak görevlendirir.Ancak Komodorun ve Viskomodorun beraberce ayrılmaları halinde kulüp Yönetimi yeniden Komodorluk vasfına haiz bir üyeyi atar.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Başkan : Alp ACAR

Başkan Yrd: Ş.Şinasi ŞANSAL

Sekreter: Yeşim N. GÜNGÖR

Sayman: Adnan SÜRMELİ

Üye: Erdoğan CAMCI

Ankara Yelken Kulübü